Infogram Zakopane • Atrakcje Wydarzenia Kultura Turystyka

Wystawa ikon Małgorzaty Stańdo

Małgorzata Stańdo pisanie ikon rozpoczęła na rekolekcjach w Wadowicach pod kierunkiem Barbary i Krzysztofa Cudo. Rozwijała swój warsztat również w Krakowie u jezuitów pod opieką wnikliwego oka ojca Zygfryta Kotta i w krakowskiej cerkwi u pana Wiesława Trzpisa. Jest autorką wielu ikon malowanych według ścisłych reguł ikonograficznych wzorowanych na ikonach bizantyjskich i staro rosyjskich. Najczęściej w pracach pani Małgorzaty występuje motyw Matki Bożej Eleusa – Czułej lub po rosyjsku Umilenije. 
Wystawę można oglądać od 12 grudnia do 31 stycznia.

Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko

Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko rozpoczął działalność w dniu 1 lutego 2003 roku. Działa w oparciu o miejscowe oddziały Związku Podhalan – regionalne stowarzyszenie kulturalne o wieloletniej tradycji.
Od dnia powstania siedziba GOKR Kościelisko mieściła się w Domu Ludowym im. Bronisławy i Kazimierza Dłuskich w Kościelisku na Chotarzu.
Od dnia 1 października siedziba GOKR Kościelisko została przeniesiona do nowo odremontowanego obiektu przy ul. Stanisława Nędzy-Kubińca 76.
W Witowie działa filia GOKR Kościelisko.

Więcej