Fotografie Mieczysława Karłowicza

Mieczysław Karłowicz był nie tylko wybitnym kompozytorem, lecz także wytrawnym taternikiem i fotografem. 14 fotografii jego autorstwa w dużym formacie do końca miesiąca można zobaczyć na wystawie w pensjonacie Biały Potok.

Karłowicz pierwszy raz zobaczył Tatry mając niespełna trzynaście lat, podczas wakacji z rodzicami. Chętnie tu wracał, aż w 1907 roku przeniósł się do Zakopanego na stałe. Mieszkaniem u stóp ukochanych Tatr dane mu było cieszyć się raptem dwa lata: w 1909 r. podczas samotnej wycieczki zginął w lawinie pod Małym Kościelcem. Karłowicz swoje tatrzańskie wyprawy chętnie uwieczniał na zdjęciach, choć zważywszy na wagę i wymiary ówczesnych aparatów, zamiłowanie to musiało wiązać się sporym wysiłkiem.

Uważność spojrzenia, świadomość celu, do którego dążył, świetna znajomość terenu – to wszystko pozwalało Karłowiczowi przedstawiać góry jak nikomu ze współczesnych. Jego Tatry jawią się chwilami jako nieludzkie, oderwane od codziennego doświadczenia „olbrzymy”, ponad miarę śmiertelnego człowieka.

Prezentowane na wystawie zdjęcia pochodzą ze zbiorów Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie, gdzie zachowały się trzy albumy liczące 129 zdjęć oraz 91 szklanych klisz. Fotografie z lat 1906-1908 i są estetyczną kwintesencją myślenia Karłowicza o górach. Tatry to jednak nie jedyny temat zainteresowań kompozytora. Chętnie fotografował współtowarzyszy wypraw, zdarzało mu się również portretować górali. Na wystawie zobaczymy także zdjęcie matki zrobione w dolinie Małej Łąki oraz jego autoportret.

Wystawa czynna jest do 31 października w Pensjonacie Biały Potok, ul. Droga do Białego 7

Pensjonat Biały Potok

Więcej