Infogram Zakopane • Atrakcje Wydarzenia Kultura Turystyka

Rok w Tatrach i Kozica

Rok w Tatrach

Wystawa prezentuje świat flory i fauny tatrzańskiej w rytmie zmieniających się pór roku. Dzięki niej można dowiedzieć się, jak zimują niedźwiedzie, kozice i świstaki, jak drapieżniki zdobywają pokarm, jaka jest tragiczna historia niedźwiedzia z Doliny Iwanickiej, obejrzeć film z fotopułapek, poznać historię Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz nauczyć się, jak należy zachowywać się w górach.

Kozica – żywy symbol Tatr. Wystawa z okazji 60-lecia Tatrzańskiego Parku Narodowego

60 lat temu rozpoczął działalność Tatrzański Park Narodowy. Impulsem do jego powstania stały się doniesienia o zagrożeniu wytępieniem kozicy i świstaka. Apele o objęcie ochroną prawną tych gatunków dały początek nurtowi, którego zwieńczeniem stało się utworzenie Parku. Kozica, będąca już wtedy symbolem Tatr, stała się też symbolem ochrony przyrody. Zdjęcia można oglądać do końca lutego.

Centrum jest czynne od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 16.00.

tel. 1820 233 12

Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN

Centrum realizuje działalność edukacyjną poprzez wystawy stałe i czasowe o tematyce związanej z Tatrami i ochroną przyrody, projekcje filmów przyrodniczych, sprzedaż wydawnictw oraz organizację zajęć dydaktycznych, konkursów i prelekcji.

Centrum jest czynne od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 16.00.

tel. 1820 233 12

Więcej