Infogram Zakopane • Atrakcje Wydarzenia Kultura Turystyka

Wizyta Jana Pawła II we wspomnieniach księdza Infułata Stanisława Olszówki, Adama Bachledy–Curusia, Piotra Bąka, Krzysztofa Owczarka, Marii Mateja–Torbiarz, ElĪbiety Chodurskiej

Wydarzenie połączone z promocją książki „Na Was zawsze moĪna liczyć”.

Autorem wprowadzenia i opracowania tekstów kazań jest ks. prof. Kazimierz Panuś, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W skład redakcji weszli Grzegorz Cisło, Marek Stanisław Fryźlewicz i Agata Jandura.
Ideą publikacji jest pokazanie związków Karola Wojtyły jako księdza, biskupa i kardynała, a następnie najwyższego zwierzchnika Kościoła Katolickiego z Zakopanem, właśnie poprzez nauczanie pasterskie. Nasze miasto zostało w sposób szczególny naznaczone Jego obecnością, co odzwierciedliło się także w głoszonych kazaniach i przemówieniach.

Karol Wojtyła przyjeżdżał tu wielokrotnie łącząc pracę duszpasterską i wypoczynek. Umiłował zarówno piękną tatrzańską przyrodę, góralską kulturę i tradycję, a przede wszystkim lud naszej podhalańskiej ziemi. Jako Papież gościł zakopiańczyków w Watykanie na licznych audiencjach i spotkaniach opłatkowych. Przy okazji pielgrzymek do Polski zawsze pamiętał o swoich ukochanych Tatrach i mieszkających u ich podnóża góralach. Wiele miejsc, klasztorów, kościołów i górskich ścieżek nosi tu ślady Jego obecności. Z opracowanego przez ks. Adama Bonieckiego kalendarium życia Karola Wojtyły wynika, że w ciągu 20 lat swojej posługi jako biskup, arcybiskup i kardynał odwiedził Zakopane ponad 60 razy, choć największym i najbardziej znamiennym wydarzeniem była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II podczas podróży apostolskiej do Polski w 1997r.

Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego

W lipcu 1911 roku w dopiero co otwartym i jeszcze niewykończonym Bazarze Polskim przy Krupówkach otwarta została wystawa grafiki. Miała ona charakter konkursu, a jej organizatorem był łódzki przemysłowiec i mecenas sztuki Henryk Grohman, współtwórca działającego od trzech lat Stowarzyszenia „Sztuka Podhalańska”. Swoje prace wystawiło blisko trzydziestu artystów. Tak swoją historię rozpoczęła jedna z najstarszych galerii sztuki w Polsce, tym szczególniejsza, że właściwie działająca w małej wsi liczącej wówczas niespełna dziesięć tysięcy mieszkańców. Sala nad Bazarem Polskim wzniesionym staraniem założonej przez Władysława hr. Zamoyskiego Fundacji Kórnickiej od razu stała się centrum artystycznym. Tutaj swoje prace pokazywali m.in. Władysław Skoczylas, Wojciech Brzega, Eugeniusz Skotnicki, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Teodor Axentowicz, Xawery Dunikowski, Julian Fałat, Vlastimil Hoffman, Rafał Malczewski, bracia Pronaszkowie, August Zamoyski. Tutaj działał słynny Teatr Formistyczny Witkacego.

Po II wojnie światowej wznowiono działalność wystawienniczą, kierownikiem sali w 1945 r. został artysta malarz Wojciech Fleck. Od 1951 roku salą zarządza Biuro Wystaw Artystycznych (filia CBWA w Warszawie), następnie delegatura BWA w Krakowie. W roku 1977 zostaje powołane Rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu GALERIA w Zakopanem pod dyr. mgr Krzysztofa Kulisia, a Uchwałą Urzędu Marszałkowskiego z dnia 4 listopada 1999 r. utworzono Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu GALERIA w Zakopanem. W roku 1968 szefową BWA zostaje Anna Waloch i prowadzi galerię do roku 2007. Galeria od razu włączyła się w nurt życia artystycznego Polski i szybko stała centrum ówczesnej awangardy. Do historii przeszły słynne Salony Marcowe, które zapoczątkowały w sztuce odwrót od okresu realizmu socjalistycznego. Szczególne znaczenie miały pierwsze z nich. Prezentowali się wówczas m.in. Maria Jarema, Tadeusz Brzozowski, Jan Lebenstein, Kazimierz Mikulski, Jonasz Stern, Jerzy Tchórzewski, Wacław Taranczewski, Aleksander Kobzdej, Jerzy Nowosielski, Teresa Pągowska, Jan Tarasin, Piotr Potworowski, Jan Cybis, Tadeusz Kantor, Henryk Stażewski.

Tutaj też przez lata odbywały się Przeglądy Filmów o Sztuce, jedyny w Polsce festiwal filmów traktujących o artystach i ich dziełach. Galeria stała się ważnym centrum ekspozycyjnym na mapie Polski. Gościli w niej z wystawami indywidualnymi Jerzy Duda Gracz, Zdzisław Beksiński, Władysław Hasior, Jerzy Nowosielski, Zdzisław Beksiński, Jacek Waltoś, Stanisław Rodziński, Jerzy Bereś. Stałymi gośćmi są artyści zakopiańscy. Galeria prezentuje przede wszystkim współczesną sztukę polską. Tu odbywają się spotkania autorskie, pokazy filmów o sztuce, wieczory poezji oraz już od roku 1977 koncerty kameralne i okolicznościowe. Galeria organizuje również targi sztuki współczesnej. l stycznia 2001 roku utworzono Miejską Galerię Sztuki z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 41, która została objęta Rejestrem Instytucji Kultury Miasta Zakopane i wpisana do Księgi rej. RIK 2/2001 prowadzonych przez Samorząd Miasta Zakopane. 31 lipca 2002 roku Rada Miasta Zakopanego uchwałą nr. XLIII/436/2002 nadała imię Galerii im. Władysława hr. Zamoyskiego.

Galeria jest czynna od wtorku do soboty w godz. od 10.00 do 18.00 oraz w niedzielę w godz. od 10.00 do 16.00.

Więcej