Infogram Zakopane • Atrakcje Wydarzenia Kultura Turystyka

I Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EkoZakopane

W dniach 26-28 czerwca 2017 roku w Zakopanem odbędzie się I Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EkoZakopane “Wyłączamy Niską Emisję”. Organizatorami wydarzenia są Instytut Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Zakopane, Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Nosalowy Dwór Resort & SPA.

Celem Forum EkoZakopane jest stworzenie platformy spotkań przedstawicieli europejskich parlamentów, administracji, samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, świata nauki i biznesu, zainteresowanych tematyką ekologiczną. Szefem Rady Programowej Eko Forum Zakopane został dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, reprezentujący Instytut Ochrony Środowiska.

W programie forum, oprócz licznych paneli dyskusyjnych i wystąpień ekspertów, znalazły się m.in.:
•wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu poświęcone barierom w prowadzeniu inwestycji turystycznych,
•wyjazdowe posiedzenie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w czasie którego prowadzona będzie dyskusja o rozwoju rynku e-motoryzacyjnego i roli wsparcia tego sektora na szczeblach centralnych,
•spotkanie z premierem Gruzji, podczas którego prowadzone będą dyskusje o możliwościach współpracy pomiędzy polskimi, a gruzińskimi firmami z sektora ochrony środowiska i branży energetycznej.

Organizatorzy zaplanowali także wizyty studyjne w Geotermii Podhalańskiej S.A., Tatrzańskim Parku Narodowym oraz w modelowym przedsiębiorstwie pasterskim – bacówce z tradycyjnym wypasem owiec.

Podczas Forum EkoZakopane wręczone zostaną 2 prestiżowe nagrody:
1. Nagroda Ministra Środowiska dla pracowników administracji publicznej, przyznawana z okazji Krajowego Dnia Pracownika Ochrony Środowiska,
2. “Eko Janosik” – nagroda dla najbardziej ekologicznych miejsc i przedsiębiorstw w regionie.

Centralne wydarzenia Forum EkoZakopane odbywać się będą w Centrum Kongresowym “Gerlach” w kompleksie Nosalowy Dwór Resort & SPA. Na zakopiańskich Równiach Krupowych zorganizowana zostanie przestrzeń wystawiennicza Eko Miasteczko Gawra, w której zaprezentowane zostaną m.in. nowoczesne systemy grzewcze, pozwalające ograniczać emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Imprezie towarzyszyć będą liczne warsztaty, koncerty i wystawy promujące tradycję podhalańską i lokalny folklor. Dla miłośników sportu zaplanowano “Bieg na Nosal”, którego zwycięzca otrzyma Puchar Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury I Sportu.

Tematyka poruszana na Forum:

Polityka europejska w sprawie ekologii
Obniżenie niskiej emisji – polityka krajowa w powiązaniu z polityką energetyczną Polski
Program ochrony powietrza i uchwała antysmogowa
Strategiczne podejście do walki z niską emisją – Strategia Miasta Zakopane
Proekologiczna polityka miejska w praktyce: Miasto Kraków
Działania podjęte na różnych szczeblach w zakresie walki z niską emisją.
Jak poprawiać jakość powietrza w miejscowościach górskich/narciarskich
Ochrona środowiska
Zrównoważony rozwój
Polityka klimatyczna, energetyczna, sportowa
Odnawialne źródła energii
Innowacje w polityce i zadaniach rządu
Zrównoważony transport – działania systemowe i rozwiązania techniczne
Nowoczesne rozwiązania technologiczne w budownictwie
Fundusze i programy wspierające ochronę środowiska
Miejskie tereny zielone
Gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa
Odpady żywnościowe
Odtworzenie owczarstwa i pasterstwa w Polsce
Odtworzenia transportu rzecznego i przywrócenia spławności na Odrze i Nysie oraz Wiśle

Nosalowy Dwór Resort & SPA

Nosalowy Dwór to jedyny obiekt na Podhalu przedstawiający tak kompleksową ofertę w zakresie zakwaterowania, gastronomii i regeneracji. Goście mogą wybierać między trzema obiektami hotelowymi, dwoma eleganckimi restauracjami i kilkoma barami. Bo tego nowoczesne centrum konferencyjne, jedno z największych SPA na Podhalu, basen, siłownia oraz place zabaw dla dzieci. Na terenie kompleksu znajduje się także lądowisko dla helikopterów.

Więcej