ul. Piłsudskiego 2, Poronin

Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie

Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie jest instytucją prowadzącą działalność statutową mającą na celu upowszechnianie
i rozwój kultury na terenie Gminy Poronin. GOK jest administratorem dwóch budynków w których znajduje się: Filia Państwowej Szkoły Muzycznej, Gminne Przedszkole, klasa „0” oraz świetlica. W Wańkówce mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, biuro GOK, Gminne Centrum Informacji i Promocji, siedziba Związku Podhalan oraz siedziba zespołu „Regle”.
Na świetlicy odbywają się stałe zajęcia dla młodzieży: nauka gry na skrzypcach prowadzona przez Tadeusza Szostaka-Berdę, aerobik prowadzony przez Grażynę Kostecką, próby dla dzieci tańca i śpiewu góralskiego w zespole „Małe Regle”. Poza tym młodzież przychodzi grać w ping-ponga, gry planszowe, szachy, poczytać czasopisma pod okiem opiekuna. Istnieje również możliwość korzystania ze świetlicy dla szkół, instytucji i osób prywatnych.

Przy GOK działa również Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod kierownictwem Antoniego Malca. Bierze udział w uroczystościach kościelnych (Pasterka, Rezurekcja, Boże Ciało, Odpust), Świętach Narodowych, uroczystościach gminnych a także w Przeglądach Orkiestr Dętych na terenie powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego.

Działa także Poroniańskie Koło Twórców Ludowych z Panią Prezes Stanisławą Łukaszczyk, organizując kiermasze i wystawy podczas imprez plenerowych „Poroniańskie Lato” i „Święto Misia”.

Gminny Ośrodek Kultury samodzielnie organizuje konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych tj.: „Wielkanocna pisanka”, „Tradycje i zwyczaje na Podhalu”, „Dziecięcy plakat Poroniańskiego Lata”, „Miejsca zwykłe i niezwykłe w Gminie Poronin”, „Szopka Bożonarodzeniowa” a także we współpracy z Związkiem Podhalan konkurs recytatorsko-gawędziarski im. Anieli Gut-Stapińskiej oraz Gminne Eliminacje do Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka.

W okresie wakacyjnym GOK jest współorganizatorem dwóch imprez plenerowo-kulturalnych: „Poroniańskie Lato” i „Dzień Misia, Miodu i Bartników”. Dla gości przebywających na wypoczynku na terenie Gminy Poronin GOK organizuje wystawy: malarstwa na szkle, fotograficzne, malarstwa dziecięcego i twórczości ludowej.
W listopadzie odbywają się dwa konkursy przewidziane dla mieszkańców Gminy: Konkurs Potraw Regionalnych dla gospodyń i karczm oraz Przegląd Zespołów Regionalnych dla zespołów działających na terenie Gminy.
Prężnie działający GOK jest możliwy dzięki współpracy wielu ludzi, którzy w rozwój kultury na naszym terenie wkładają wiele wysiłku i swojej pracy.


Dojazd

Jak trafić?


Wydarzenia w tym miejscu