Chotarz 453, Kościelisko

Dom Ludowy w Kościelisku

Dom Ludowy zaczęto w Kościelisku wznosić w latach trzydziestych, a tuż przed wojną, w 1939 r., gościł on Zjazd Podhalan. Po wojnie budynek ten wyremontowano. Od roku 1997 mieści się w nim ośrodek kultury, ma też swą siedzibę zespół “Polaniorze”. Dzieci mogą poznać gwarę, tajniki gry na skrzypcach i góralskie rzemiosła w kole “Zowaternik”. Sala teatralna Domu Ludowego mieści 150 osób i zwłaszcza w czasie świąt, ferii, wakacji tętni życiem – tu można spotkać żywy folklor, obejrzeć wystawy prac ludowych twórców, słowem góralską kulturę w różnorakich jej formach i przejawach.


Dojazd

Jak trafić?


Wydarzenia w tym miejscu